Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda zostali Laureatami XVII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda zostali Laureatami 17. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Decyzją Kapituły, obradującej pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Rottermunda, wyróżnienie zostało przyznane za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację. Kapituła zwróciła także szczególną uwagę na zaangażowanie Państwa Wajdów w działalność muzealną oraz wyjątkową wartość działań na rzecz dialogu międzykulturowego.

Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda odebrali to prestiżowe wyróżnienie z rąk prezesa Zarządu Citi Handlowy, Pana Sławomira S. Sikory, który wręczając Nagrodę powiedział: "Państwo Krystyna Zachwatowicz -Wajda i Andrzeja Wajda to Mistrzowie Obrazów. Obrazów, które ukształtowały całe pokolenia. Towarzyszyły nam, gdy wchodziliśmy w dorosłość, stawiały przed nami ważne pytania o wartości i ideały, nie narzucając przy tym odpowiedzi. To obrazy wyjątkowo wymagające, ale i takie, do których wciąż się powraca. Pisane językiem uniwersalnym - zrozumiałym dla każdej szerokości geograficznej."

 
 

W uroczystej gali wręczenia Nagrody, która odbyła się 17 lutego 2016 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele świata kultury, sztuki i polityki, z Panią Anną Komorowską, małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Panią premier Hanną Suchocką, Panią Małgorzatą Omilanowską, byłą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwem Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi na czele. Odczytane został także specjalne listy przygotowane przez Pana Jarosława Sellina, Wiceministra Kultury oraz Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta miasta Krakowa.