Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą Laureatem XV edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

W XV, jubileuszowej edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Kapituła obradująca pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Rottermunda, postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą. Komitet został nagrodzony za utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz za szczególne osiągnięcia na polu działalności konserwatorskiej, mającej na celu opiekę i ratowanie zabytkowych nagrobków najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie - Cmentarza na Rossie. Aktywność Laureata na tym polu zaowocowała renowacją ponad 60 najbardziej wartościowych pomników oraz wzniesieniem 4 nowych. Kapituła zwróciła także uwagę na nawiązanie trwałej współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, które prowadzi stały nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileńskimi architektami.

Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP

 

Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska

Nagrodę z rąk Wiceprezesa Zarządu Citi Handlowy, Pana Witolda Zielińskiego, odebrała Pani Alicja Klimaszewska, przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Wręczając wyróżnienie Wiceprezes Zieliński powiedział: "W żadnym narodzie Europy dziedzictwo kulturowe nie jest  drugorzędnym czy pobocznym obszarem życia. Wszędzie jest wartością podstawową, traktowaną ze szczególną troską. Dzięki działalności dzisiejszego laureata pielęgnowanie naszego narodowego dziedzictwa zyskuje nowy wymiar budowania więzi międzyludzkich ponad granicami państw, narodów i uprzedzeń. Jest to wymiar, któremu nie sprzyjały burzliwe losy naszego kraju. Tym bardziej należy podziwiać i doceniać zasługi Komitetu na tym polu."

Rzecznik rządu Malgorzata Kidawa-Błońska

 

Witold Zieliński, Jacek Michałowski, Andrzej Olechowski

 

Witold Zieliński, Wiceprezes Zarządu Banku Citi Handlowy

Uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora odbyła się 6 lutego 2014 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata kultury, sztuki i polityki z Panem Jackiem Michałowskim, szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odczytał list od Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Panią Małgorzatą Omilanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele.

 

Prezydent.plXV edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.