Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
VII edycja

Mikroprzedsębiorca Roku 16 czerwca Sali Głównej Notowań Giełdy Papierów Wartościowych wręczono nagrody w VII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

Po przeanalizowaniu 252 nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursowa obradująca w składzie:
Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
prof. Andrzej Jacek Blikle - Stowarzyszenie Firm Rodzinnych,
Grzegorz Galusek - Dyrektor Microfinance Centre,
Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
Anna Skulimowska - Dyrektor Departamentu Bankowości Bezpośredniej w Citi Handlowy,
Piotr Szczepański - Prezes Fundacji Wspomagania Wsi,
Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Centrum Badań DNA, Laureata VI edycji Konkursu,
Dariusz Żuk - Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości


Panu Jerzemu Sznerskiemu nagrodę wręcza Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy
zdecydowała, że tytuł "Mikroprzedsiębiorca Roku 2011" trafi do Jerzego Sznerskiego, przedsiębiorcy z Nysy, właściciela firmy Sznerski Guss, który opracował unikatową technologię wytapiania metali i skały.
Po 18 latach pracy i badań wynalazł polimer AnVer, którego zastosowanie w procesie produkcji obniża nie tylko zużycie koksu w metalurgii, ale także znacznie zmniejsza emisję szkodliwych związków węgla i siarki,  chroniąc środowisko naturalne. Jest to innowacja na światową skalę. Wdrożeniem tej technologii zainteresowane są m. in. europejskie elektrownie węglowe, niemieckie zakłady odlewnicze czy największy producent wełny mineralnej na świecie.
Więcej informacji o firmie na stronie http://www.sznerski.com


Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 zostały przyznane następującym firmom:

W kategorii Senior, dla przedsiębiorstw założonych przed 1 stycznia 2007, nagrodę otrzymał Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej "Stolarmix" z miejscowości Paterek w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzony przez pana Karola Wolnego. Zakład zajmuje się renowacją, rekonstrukcją oraz wykonywaniem replik stolarki okiennej oraz drzwiowej. Obecny właściciel firmy kontynuuje wielopokoleniowe tradycje stolarskie. Posiada sprecyzowane kilkuletnie plany rozwoju firmy oraz parku maszynowego i tym samym stopniowej automatyzacji procesów produkcji. Zamiłowanie do stolarki zabytkowej połączone z działalnością komercyjną na szeroką skalę to rzadki przykład synergii tradycyjnego rzemiosła z innowacyjnością. Więcej informacje o firmie na stronie http://www.stolarmix.com.pl

W kategorii Start, dla firm powstałych pomiędzy 1 stycznia 2007 a 1 stycznia 2010, najlepsze okazało się Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha, prowadzone przez pana Adama Mścichowskiego. Jest to jedyna w Europie jednostka wykonująca badania okien i drzwi (m.in. wodoszczelności, przepuszczalności powietrznej, izolacji cieplnej) w fabryce klienta. Możliwość obserwacji w trakcie badań daje producentowi pełną wiedzę na temat efektów pracy oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej to firma rodzinna, która w 2009 roku została wyróżniona w Konkursie Krajowi Liderzy Innowacji. Podmiot dynamicznie się rozwija - potroił poziom przychodów w ubiegłym roku w porównaniu do poprzedniego.
Więcej informacje o firmie na stronie http://www.mobiltb.pl

W kategorii Mikro, dla firm które zostały założone przed 1 stycznia 2010 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód za ubiegły rok nie przekroczył 500 000 zł, największe uznanie jury zdobyła firma Ecoplastic Technologies z Bielska Białej, prowadzona przez pana Wojciecha Pawlikowskiego. Firma jest dystrybutorem technologii oksybiodegradacji tworzyw sztucznych. Dysponuje innowacyjną technologią przyspieszającą degradację odpadów dzięki zastosowaniu modyfikatorów do tworzyw sztucznych. Ten nowatorski pomysł zyskał popularność na rynku, o czym świadczy podwojenie przychodów w skali rocznej zarówno w 2009, jak i 2010 roku.
Więcej informacje o firmie na stronie http://www.ecoplastic.pl/

Nagroda w kategorii Nowe Technologie trafiła do przedsiębiorstwa Solar Solution z Żagania, prowadzona przez pana Marcina Kozaka. Firma ta jest producentem i wykonawcą oświetlenia solarno-hybrydowego bazującego na odnawialnych źródłach energii. Kluczowym produktem przedsiębiorstwa są latarnie solarne lub hybrydowe LED, które mogą być usytuowane w dowolnym miejscu, do którego nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Ich zastosowanie jest znakomitym sposobem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.
Więcej informacje o firmie na stronie http://www.solar-solution.pl

W związku z wysokim poziomem nadesłanych zgłoszeń, Kapituła konkursu postanowiła przyznać 10 wyróżnień dodatkowych, dla następujących firm:

  • SMS Central, kierowanej przez pana Marcina Kapustkę,
  • Akademia Szkraba kierowanej przez panią Annę Nałęcz-Sikorską,
  • Tankwagon sp.  z o.o. kierowanej przez pana Ferdynanda Kaczyńskiego,
  • Inspiro kierowanej przez panią Małgorzatę Chmiel,
  • Arta Tech kierowanej przez pana Pawła Horbaczewskiego,
  • Ekologia Fair-Play kierowanej przez pana Dariusz Plewko,
  • Tomel Zakład Komputerowych Systemów Wspierania Gospodarki kierowanej przez pana Zbigniewa Tkaczyka,
  • IC Solutions kierowanej przez pana Rafała Witkowskiego,
  • AMDG kierowanej przez pana Jarosława M. Dobrzyńskiego,
  • Onlinetools.pl kierowanej przez pana Andrzeja Olszewskiego.


Uroczystość przyznania nagród finalistom konkursu poprzedziła prezentacja wyników badania "Finanse mikroprzedsiębiorcy po kryzysie", dokonana przez pana Grzegorza Galuska, dyrektora Microfinance Centre. Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre oraz instytucji wchodzących w skład koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Następnie odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Piotra Mazurkiewicza - dziennikarz działu Ekonomia dziennika "Rzeczpospolita". Na temat sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw dyskutowali Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Centrum Badań DNA, zdobywca tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010, Paulina Zadura-Lichota - Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Anna Skulimowska - Dyrektor Biura Bankowości Bezpośredniej Citi Handlowy, członek Kapituły Konkursu.

Zainteresowane osoby zachęcamy do pobrania prezentacji wyników badania


Wyniki badania "Finanse mikroprzedsiębiorcy po kryzysie prezentuje Grzegorz Galusek dyrektor Microfinance Centre (pierwszy z prawej)
 
Uczestnicy panelu. Od lewej siedzą: Jacek Wojciechowicz - laureat VI edycji konkursu, Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Anna Skulimowska - Dyrektor Biura Bankowości Bezpośredniej Citi Handlowy, Paulina Zadura-Lichota - Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP, Piotr Mazurkiewicz - dziennik "Rzeczpospolita".


Mikroprzedsiębiorca Roku 2011, pan Jerzy Sznerski (w środku, po lewej) oraz wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, pan Witold Zieliński (w środku, po prawej) w otoczeniu finalistów, wyróżnionych oraz członków Kapituły VII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

 

Celem organizowanego od 7 lat konkursu jest wspieranie mikroprzedsiębiorczości, będącej jedną z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ideą konkursu jest nagradzanie firm osiągających sukcesy, wyróżniających się na tle konkurencji, zakorzenionych w lokalnych społecznościach oraz łączących tradycję z nowoczesnością.

O tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" co roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich firm nie przekracza 2 milionów euro.

Honorowy patronat nad VII edycją konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Partnerami konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych.


Patronaty honorowe

Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak


Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień


Partner merytoryczny Konkursu


Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości


Patronat medialny