Nasze wartości

Historia Citi zaczynała się kameralnie, od jednego miasta i niewielkiej liczby pracowników. Od początku mieliśmy jednak wielkie ambicje. Po 200 latach rozwoju jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym. Nasze placówki znajdują się w ponad 160 krajach świata. Tylko w Polsce zatrudniamy ponad 7000 pracowników, a liczba ta ciągle rośnie.

Tak dużym firmom łatwo jest zagubić gdzieś pod drodze swój cel, dlatego tak ważne są dla nas nasze wartości. To one pozwalają nam na tworzenie spójnej globalnej społeczności Citi i na utrzymanie kierunku, który wyznaczyli sobie nasi założyciele.

Rozwijaj sieć relacji i kontaktów

Jesteśmy dynamicznym zespołem działającym globalnie. Jako Citi mamy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi Klientom i interesariuszom. Istotną częścią naszej kultury organizacyjnej jest rożnorodność. Nie ma znaczenia, jaki masz kolor skóry, jakiego jesteś wyznania, skąd pochodzisz oraz jakie masz poglądy. Nie dyskryminujemy – dla nas liczą się Twoje kompetencje. Taki model pracy to niepowtarzalna możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju osobistego.

Uwolnij swój potencjał

Rozpoznajemy i rozwijamy talenty. Nasza kadra to wysoko wyspecjalizowani profesjonaliści oferujący Klientom doskonałą obsługę. Inwestujemy w zdolnych, gotowych na wyzwania ludzi. Stawiamy na innowacyjność – śledzimy trendy i łączymy możliwości rozwoju naszych pracowników z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. poprzez mobilny dostęp do portali wiedzy i innych zasobów online (np. z MIT czy Harvardu).

Miej wpływ na rzeczywistość

Istotny jest dla nas odpowiedzialny biznes – pracujemy w sposób roztropny i przejrzysty. Jesteśmy również instytucją finansową o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Misję nowoczesnej filantropii realizujemy za pośrednictwem Fundacji im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy, która wspiera pracę na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji finansowej, promocji przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju lokalnego. Wykorzystaj swoją pomysłowość oraz determinację i podejmij działania!

Dołącz do nas