Biuro prasowe

Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe

Dorota Szostek-Rustecka
Dorota Szostek-Rustecka

Dyrektor Biura Prasowego

+48 (22) 690 10 49
667 635 427
Agata Charuba-Chadryś

Przebywa na urlopie macierzyńskim

Bankowość korporacyjna, działalność CSR

+48 22 692 94 16
+48 697 080 862
Zuzanna Przepiórkiewicz

Bankowość detaliczna

+48 (22) 692 90 52
Patrycja Długołęcka-Wójcik

Przebywa na urlopie macierzyńskim

Bankowość detaliczna

+48 (22) 692 90 52
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Kontakt dla Klientów

Rzecznik Klienta

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.