Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

6 maja 2019

Citi Handlowy wdraża strategię, zysk pod wpływem wysokich kosztów regulacyjnych

Znormalizowany zysk netto banku (wyłączający obciążenie rekordową składką na fundusz BFG) wyniósł w pierwszym kwartale 155 milionów złotych, utrzymując stabilny poziom z poprzednich okresów.Wolumeny biznesowe rosną, cyfrowa transformacja przynosi pierwsze efekty.

  • Raportowany zysk netto wyniósł 59 milionów złotych ze względu na dodatkową opłatę regulacyjną w wysokości 95 milionów złotych (to niemal dwukrotny wzrost tego obciążenia w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) oraz zmiany nastawienia banków centralnych, które wpłynęły na przychody z tytułu działalności skarbcowej
  • Jednocześnie, bank kontynuuje pozytywne trendy w przychodach bankowości transakcyjnej (+18% r/r) oraz działalności powierniczej (+14% r/r)
  • Citi Handlowy utwierdza pozycję lidera na rynku kart kredytowych w Polsce, przychody z tego biznesu rosną 6% r/r
  • Nowe kredyty gotówkowe udzielane przez kanały cyfrowe rosną w rekordowym tempie +77% r/r; udział sprzedaży kart kredytowychw kanałach online to 42%
  • Bank jest na dobrej drodze do osiągięcia strategicznego celu zwiększenia liczby klientów indywidualnych o 50% do 2021 oraz sprzedaży 2 mld złotych nowych kredytów detalicznych

– Otoczenie regulacyjne i ekonomiczne w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku stanowiło poważne obciążenie wyniku finansowego sektora bankowego w Polsce i miało istotny wpływ na przewidywalność prowadzenia działalności. W Citi Handlowy skupiliśmy się na realizacji strategii: transformacji cyfrowej, dalszej poprawie doświadczeń klientów oraz tworzeniu nowoczesnych warunków pracy. Po pierwszym kwartale widzę postęp i duże zaangażownanie pracowników – powiedział Prezes Zarządu Sławomir S. Sikora. – Obecne warunki rynkowe pokazują, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa i stabilności banków i – w tym sensie – będą sprzyjały instutucjom, które spełniająte warunki.

Depozyty indywidualne urosły o 15% a instytucjonalne o 13% na koniec marca. Portfel kredytów był o 11% wyższy niż przed rokiem, dzięki dynamicznemu przyrostowi kredytów instytucjonalnych (+14%). To potwierdzenie, że Citi Handlowy jest bankiem cieszącym się dużym zaufaniem polskich przedsiębiorstw i pozostaje partnerem do rozwoju biznesu globalnie.

W pierwszym kwartale wskaźnik kredytów do depozytów spadł o 1 pkt. proc. do poziomu 64%, jednegoz najniższych w sektorze. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16.2%

powrót