Przedpłacone Karty Płatnicze (Karty Prepaid)
Zarządzanie finansami
Citi Handlowy jest największym wydawcą kart przedpłaconych w Polsce.

Przedpłacone karty płatnicze są kartami typu VISA Electron. Podobnie jak debetowe i kredytowe karty VISA Electron mogą być używane do dokonywania zakupów w punktach usługowo-handlowych wyposażonych w elektroniczne terminale POS oraz do podejmowania gotówki z bankomatów. Karty przedpłacone mogą być wydane od ręki, a ich Użytkownicy nie muszą posiadać rachunku w banku, który wydaje karty. Dzięki temu są produktem elastycznym, który można dopasować do potrzeb klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych, a jednocześnie zapewniającym poziom bezpieczeństwa charakterystyczny dla kart debetowych i kredytowych VISA Electron. Karty służą do dokonywania transakcji tylko w Polsce w terminalach, które akceptują karty VISA Electron. Ze względu na to, że przedpłacone karty płatnicze noszą logo VISA Electron, wszystkie transakcje muszą zostać zaakceptowane i zatwierdzone przez bank przed ich dokonaniem. Cecha ta pomaga wyeliminować ryzyko związane z użyciem numeru karty przez osobę do tego nieupoważnioną. Przedpłacone karty płatnicze mogą być wykorzystywane do transakcji zawieranych drogą pocztową, telefonicznie lub przez Internet.

Przedpłacone karty VISA Electron, dla klientów Banku, wydawane są z terminem ważności od 1 roku do 3 lat, a Klient w tym czasie może zasilać kartę dowolną ilość razy. Limity kwotowe dla poszczególnych kart uzależnione są od dyspozycji Klienta. Koszt wydania kart klientowi określony jest indywidualnie.

Zasilenia dla Klientów instytucjonalnych odbywają się na podstawie pliku elektronicznego przesyłanego przez Klienta z informacją o limitach poszczególnych kart oraz przelewu na kwotę równą sumie wszystkich zasileń wskazanych w pliku. Karty mogą być zasilane wyłącznie przez Klienta. Jedną z głównych zalet przedpłaconych kart płatniczych, oferowanych przez Bank, jest możliwość opracowania indywidualnego wzoru graficznego plastików dla konkretnego Klienta instytucjonalnego. Wydanie takich kart musi być zgodne z normami ustalonymi przez VISA. Dzięki kartom wydanym wspólnie z klientem, logo klienta staje się widoczne wszędzie tam, gdzie karta jest używana lub prezentowana.


Typy kart