CitiService

Godziny przyjmowania zleceń

Godziny przyjmowania zleceń - przelewy wychodzące

Typ transakcji Dyspozycje składane
w placówce Banku
Dyspozycja składana
w kanale elektronicznym
Przelew krajowy standardowy 14:00 17:30
Przelew krajowy Sorbnet 14:00 15:00
Przelewy zagraniczne realizowane w trybie standardowym
(realizacja w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia)
13:00 17:00
Przelewy zagraniczne w walutach UE, w ramach UE
(realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia)
13:00 13:00
Przelewy SEPA
(realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia)
13:00 15:00

Zlecenia składane po wskazanej godzinie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.

Zlecenia zagraniczne są standardowo realizowane z 2-dniową datą waluty: tzn. uznanie rachunku beneficjenta następuje po 2 dniach roboczych od daty złożenia zlecenia. Wyjątek stanowią płatności zagraniczne realizowane w walutach państw krajów UE i EOG, które podlegają regulacji Ustawy o usługach płatniczych -  płatności te realizowane są z jednodniową datą waluty (realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia).

Możliwa jest realizacja zlecenia zagranicznego w trybie pilnym (realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia) lub w trybie ekspresowym (data waluty-bieżący dzień) pod warunkiem odpowiedniego wskazania na dyspozycji płatniczej daty waluty oraz dostarczenia dyspozycji do Banku przed oznaczoną dla danej waluty zlecenia Godziną Graniczną.

Powyżej zaprezentowano standardowe godziny przyjmowania zleceń. Szczegółowe informacje odnośnie wybranej waluty oraz możliwości realizacji przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym, uzyskać można kontaktując się z Doradcą CitiService.