CitiService

Finansowy Koszt Waluty

Finansowy Koszt Waluty

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, z dniem 01.04.2015 wprowadza prawo naliczania nowej prowizji za prowadzenie rachunków oraz lokat terminowych w przypadku wystąpienia ujemnej stopy procentowej na rynku międzybankowym. Poniżej zaprezentowano wartości obowiązujące dla poszczególnych dni.