Wpłaty PLUS
Zarządzanie finansami

Wpłaty PLUS to system umożliwiający wpłaty gotówki na terenie całego kraju, nawet w miejscu, gdzie Citi Handlowy nie ma swoich oddziałów. Usługa ta jest możliwa dzięki współpracy Banku
z Pocztą Polską.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa firma może dokonywać wpłat w najbardziej dogodnych lokalizacjach urzędu pocztowego w formie zamkniętej, w godzinach pracy danej jednostki Poczty Polskiej.

Urzędy pocztowe będące w systemie Wpłaty Plus przygotowały odpowiednie miejsce do wpłat gotówkowych. Ustalone miejsce w urzędzie pocztowym pozwoli Klientowi wpłacać gotówkę bez konieczności stania w kolejce, w ten sposób oszczędzając jego czas i zwiększając bezpieczeństwo.

Państwa firma może dokonywać wpłat w najbardziej dogodnych lokalizacjach urzędu pocztowego w formie zamkniętej, w godzinach pracy danej jednostki Poczty Polskiej.

Urzędy pocztowe będące w systemie Wpłaty Plus przygotowały odpowiednie miejsce do wpłat gotówkowych. Ustalone miejsce w urzędzie pocztowym pozwoli Klientowi wpłacać gotówkę bez konieczności stania w kolejce, w ten sposób oszczędzając jego czas i zwiększając bezpieczeństwo.