Wyciągi Elektroniczne
Zarządzanie finansami
E-WYCIĄGI WYCIĄGI E-MAIL ELEKTRONICZNE ARCHIWUM

Usługa "e-wyciągi" jest częścią systemu bankowości elektronicznej CitiDirect, która pozwala Państwu na otrzymywanie wyciągów i awiz w formacie PDF. Odczytanie tego typu plików możliwe jest przy wykorzystaniu darmowego, programu ADOBE ACROBAT READER (http://www.adobe.com/). Wszystkie przekazywane do Państwa dane są zabezpieczone przed możliwością naniesienia jakichkolwiek zmian, co oznacza, że otrzymany przez Państwa wyciąg jest równoważny z papierowym wyciągiem, jak również spełnia wymogi przepisów dotyczących rachunkowości. W przypadku uruchomienia usługi, częstotliwość przygotowywania jak i sposób przekazywania do Państwa wyciągów nie ulega zmianie. Znaczącym udogodnieniem jest dostępność wyciągów w formie elektronicznej o wiele wcześniej niż wyciągów papierowych.

  • Bezpłatne przekazywanie wyciągów w formie elektronicznej.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa.
  • Oszczędność czasu i środków.
  • Redukcja kosztów związanych z prowadzeniem archiwum.
  • Gwarantowana przez Bank zgodność dokumentów w formie elektronicznej i papierowej.
  • Wygoda korzystania z danych.