Przelewy

Jak wykonać przelew do innego banku w formacie IBAN - dwudziestosześciocyfrowy numer rachunku?
W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące przelewów internetowych?
Dlaczego znikają dane odbiorcy po wykonaniu przelewu?
Jakie sa znaki zastrzeżone w Citibank Online i dlaczego system nie rozpoznaje czcionek w opisie przelewu?
Czy za pośrednictwem Citibank Online można zlecać przelewy do ZUS?
Jak zamówić potwierdzenie przelewu poprzez Citibank Online?
Co oznacza pozycja "Referencje odbiorcy" przy tworzeniu nowego odbiorcy?
Czy każdy przelew zlecany przez Citibank Online opisany jest na przykład jako "Przelew zewnętrzny-Wpłata"? Dlaczego nie jest wyświetlany tytuł nadany przelewowi?
Jak długi okres czasu obejmuje historia rachunku dostępna w Citibank Online?
Jaka jest prowizja za przelew i potwierdzenie przelewu w Citibank Online?
Do czego służy opcja pobrania historii transakcji?
Czy w Citibank Online można wykonać jednorazowy przelew z datą efektywną?
Czy można modyfikować limit transakcji dziennych wykonywanych za pośrednictwem Citibank Online?
Czy istnieje możliwość automatycznego wysyłania potwierdzeń stałych zleceń i innych przelewów?
W jaki sposób zasilić rachunek Karty Kredytowej innego klienta Citibanku?
Do czego służy funkcja "Szukaj" podczas tworzenia przelewu i stałego zlecenia?


Powrót


Jak wykonać przelew do innego banku w formacie IBAN - dwudziestosześciocyfrowy numer rachunku?
Korzystając z Citibank Online możesz wykonać przelew do innego banku, który posługuje się numerem w formacie IBAN - dwudziestosześciocyfrowy numer rachunku.

W tym celu należy pominąć 2 pierwsze cyfry rachunku IBAN, następnie 8 cyfr wpisać w pole "Numer Rozliczeniowy Banku", a cały 26-cyfrowy numer w pole "Na rachunek".
Pole "Numer Rozliczeniowy Banku" musi zawierać kod określający jednostkę banku (w nowym formacie są to cyfry od trzeciej do dziesiątej włącznie). Pole "Na rachunek" powinno zawierać wszystkie 26 cyfr numeru rachunku.

Przykład:
Klient pragnie dokonać przelew z tytułu uregulowania należności podatkowych. Numer rachunku bankowego, na który chce dokonać przelewu to:
23101010100165932223000000
W pole "Numer Rozliczeniowy Banku" klient powinien w tym wypadku wpisać:
10101010
a w pole "Na rachunek":
23101010100165932223000000
Pozostaje jedynie wpisanie kwotę przelewu.
Citibank prowadzi prace mające na celu dostosowanie formatu przelewów w serwisie bankowości internetowej do nowych standardów.

Początek strony


W jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące przelewów internetowych?
W Citibank Online transakcje międzybankowe wychodzą trzy razy dziennie według systemu Elixir. Oznacza to, że transakcje wykonane do godziny określonej poniżej realizowane są przy pomocy korespondującej z godziną zamknięcia sesji wychodzącej.

  • 06.00 - I sesja
  • 10.00 - II sesja
  • 13.30 - III sesja
Przelewy zewnętrzne, które zostały złożone w dniu wolnym od pracy, realizowane są w najbliższym dniu roboczym. Przelewy wewnętrzne realizowane są w czasie rzeczywistym.

Początek strony


Dlaczego znikają dane odbiorcy po wykonaniu przelewu?
Dane odbiorcy mogą być zachowane w przypadku utworzenia płatnika poprzez opcję Nowy Odbiorca, znajdującą się w module Przelewy i Płatności. Od momentu zapisania danych odbiorcy można korzystać z nich przy dokonywaniu przelewów. Dane te nie są zachowywane w przypadku dokonania jednorazowego przelewu.

Początek strony


Jakie są znaki zastrzeżone w Citibank Online i dlaczego system nie rozpoznaje czcionek w opisie przelewu?
Podczas dokonywania transakcji takich jak: przelew do innego banku czy zakładanie stałego zlecenia, system nie pozwala na wprowadzenie w opisie przelewu znaków zastrzeżonych: ~ " ; $ % ^ [ : { itp. Należy również pamiętać, aby nie oddzielać ciągu zdań poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

Początek strony


Czy za pośrednictwem Citibank Online można zlecać przelewy do ZUS?
W przypadku realizacji przelewu do ZUS należy korzystać z przeznaczonego do tego formularza, który znajduje sie w menu "Przelewy i platności" w funkcji "Przelew do ZUS". Wykonanie wyżej wymienionego przelewu w innej formie spowoduje odrzucenie go przez Narodowy Bank Polski. Dlatego prosimy o nie wykorzystywanie w tym celu instrukcji z "Listy odbiorców".

Początek strony


Jak zamówić potwierdzenie przelewu poprzez Citibank Online?
Służy do tego opcja "Wyślij nową wiadomość" w module "Obsługa klienta". Z rozwijanego menu należy wybrać pozycję "Zamów potwierdzenie", a następnie wpisać dane dotyczące zrealizowanej dyspozycji.

Początek strony


Co oznacza pozycja "Referencje odbiorcy" przy tworzeniu nowego odbiorcy?
Wypełnienie pola referencji odbiorcy bez użycia znaków specyficznych dla języka polskiego, tzn. ą,ę,ć,ł,ń,ś,ź,ż oraz innych znaków specjalnych, pozwoli nadać płatności unikalną nazwę. Operacja ta znacznie ułatwia identyfikację instrukcji przy realizacji przelewu. Wprowadzony opis zostanie odczytany głosowo przez system podczas wykonywania instrukcji w Automatycznym Bankierze. Wypełnienie tego pola polecane jest w przypadku częstego korzystania z Automatycznego Bankiera.

Początek strony


Czy każdy przelew zlecany przez Citibank Online opisany jest na przykład jako "Przelew zewnętrzny-Wpłata"? Dlaczego nie jest wyświetlany tytuł nadany przelewowi?
Szczegółowy opis przelewów zaksięgowanych na rachunku pojawia się następnego dnia roboczego (po nocnym przetwarzaniu danych).

Początek strony


Jak długi okres czasu obejmuje historia rachunku dostępna w Citibank Online?
Aktualnie, historia rachunku dostępna w Citibank Online obejmuje trzy ostatnie miesiące.

Początek strony


Jaka jest prowizja za przelew i potwierdzenie przelewu w Citibank Online?
Od 1 grudnia 2001 wszystkie operacje zlecone przez Citibank Online wolne są od prowizji i opłat.

Początek strony


Do czego służy opcja pobrania historii transakcji?
Funkcja "Pobranie historii transakcji" w menu "Informacje o koncie" pozwala na pobranie, w formie pliku, gotowego zestawienia operacji wykonanych w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość wykorzystania danych z Citibank Online do najpopularniejszych programów zarządzających domowymi finansami (Microsoft Money, Quicken, oraz arkusza Microsoft Excel).

Początek strony


Czy w Citibank Online można wykonać jednorazowy przelew z datą efektywną?
W chwili obecnej, w Citibank Online, nie ma możliwości wykonania przelewu z datą inna niż bieżąca. Zlecenie jakiegokolwiek przelewu powoduje automatyczne obciążenie rachunku na kwotę transakcji.

Początek strony


Czy można modyfikować limit transakcji dziennych wykonywanych za pośrednictwem Citibank Online?
Nie ma możliwość modyfikowania dziennego limitu transakcji. Standardowo wynosi on 12500 PLN dla klientów Gold i 5000 PLN dla pozostałych.

Początek strony


Czy istnieje możliwość automatycznego wysyłania potwierdzeń stałych zleceń i innych przelewów ?
Za pośrednictwem Citibank Online konieczne jest każdorazowe zamawianie potwierdzania zrealizowanych transakcji. Służy do tego opcja "Wyślij nową wiadomość" w menu "Obsługa klienta". Proszę z rozwijanego menu wybrać odpowiednią pozycję "Zamów potwierdzenie".

Początek strony


W jaki sposób zasilić rachunek Karty Kredytowej innego klienta Citibanku?
Operację taką można wykonać z poziomu "Przelew do innego klienta Citibanku" w menu "Przelewy i płatności". W polu na rachunek zamiast numeru rachunku należy podać numer Karty Kredytowej Citibank.

Początek strony


Do czego służy funkcja "Szukaj" podczas tworzenia przelewu i stałego zlecenia?
Funkcja "Szukaj" na ekranie edycji przelewu lub stałego zlecenia służy do znalezienia numeru rozliczeniowego banku na podstawie nazwy banku. Po wybraniu tej opcji pojawia się nowy ekran gdzie system prosi o podanie przynajmniej trzech liter z nazwy banku odbiorcy. Na tej podstawie zostają wyszukane numery rozrachunkowe wszystkich dostępnych oddziałów tego banku.
Jeżeli klient zna numer rozliczeniowy banku odbiorcy płatności nie powinien używać tej funkcji.

Początek strony
 
Początek strony